ဒုတိယအကြိမ် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Aug 16, 2019

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ (ဒုတိယအကြိမ်) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့်...

View more

SNU

Aug 6, 2019

Seoul National University, Korea မှ Spring 2020 တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် PhDဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော...

View more

Special Lecture

Aug 6, 2019

Speaker : Prof. K. Muthukumarappan, Ph.D., CFS Fulbright Specialist Distinguished...

View more

ကြေညာချက်

Aug 2, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များသည်...

View more

Transition To University Autonomy Workshop

Jul 30, 2019

(30-7-2019) Transition To University Autonomy Workshop in University of Yangon....

View more

လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Jul 25, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပထမဦးစားပေးဘာသာရပ်အတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် (၂၇-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့များတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဌာနများ၌ နံနက် (၉:၃၀)...

View more

အကြံပြုချက်များပေးပို့ရန် ရက်တိုးမြှင့်ခြင်း

Jul 23, 2019

အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅) အရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လွတ်လပ်သည့်သင်ကြားသင်ယူမူနှင့် လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏...

View more

ကြေညာချက်

Jul 10, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များသည်...

View more

Consulting Fellowship Program

Jul 2, 2019

The Consulting Fellowship Program (CFP) is a 2-day exclusive workshop...

View more