၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ…

Jul 6, 2021

ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ တွင် လူတွေ့...

View more

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက်…

Apr 26, 2021

PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း PhD...

View more

ပါရဂူ (PhD) သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း

Mar 25, 2021

ပါရဂူ (PhD) သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း YU PhD...

View more

Stakeholders Consultation Workshop for the…

Jan 22, 2021

Stakeholders Consultation Workshop for the Development of a Master’s Degree...

View more

Workshop on Decision Making Level…

Jan 21, 2021

Workshop on Decision Making Level GIS for Rural Road Development...

View more

Universities for Sustainable Development &…

Jan 11, 2021

Webinar Invitation for the students of YU Click here to...

View more