ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့်သင်တန်းပို့ချခြင်း (The…

May 5, 2020

တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကိုအွန်လိုင်းစနစ်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအမျိုးသားဗဟိုဌာနနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ အင်္ဂလိပ်စာဌာနတို့ကပူးပေါင်း၍  ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလ...

View more

Online Service for Library

Apr 30, 2020

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက် ၏ online ဝန်ဆောင်မှု https://www.uy.edu.mm/e-library/ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် သုတေသီများရှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်(UYL)တွင် စုဆောင်းထားရှိသော...

View more

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမှုထမ်းများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း

Apr 9, 2020

မြန်မာနိုင်ငံ၏ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အမှုထမ်းများ သက်သာ...

View more

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၀)

Mar 18, 2020

၁။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြုလုပ်မည့် စာမေးပွဲအားဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများသည်...

View more

International law professors Dr Christopher…

Mar 5, 2020

In the afternoon, Dr Christopher Staker, member of the Bar...

View more