ဒုတိယအကြိမ် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Date posted: Friday, August 16th, 2019

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ (ဒုတိယအကြိမ်) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် ( ၂၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင်

SNU

Date posted: Tuesday, August 6th, 2019

Seoul National University, Korea မှ Spring 2020 တွင်ဖွင့်လှစ်မည့် PhDဘွဲ့သင်တန်းများအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ကျောင်းသူ/သားများအား လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Please visit it

Special Lecture

Date posted: Tuesday, August 6th, 2019

Speaker : Prof. K. Muthukumarappan, Ph.D., CFS Fulbright Specialist Distinguished Professor and Graduate Coordinator Food

ကြေညာချက်

Date posted: Friday, August 2nd, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် တင်ဒါပုံစံတစ်စောင် လျှင် သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားဖြင့် ဘဏ္ဍာဌာနသို့