သတင်းမှား (Fake News) ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Mar 29, 2024

Facebook Social Media တွင် တရားမဝင်မီဒီယာများမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမည်ကို အသုံးပြု၍ online သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်း...

View more

ကျောင်းလခနှင့် အဆောင်လခများကို လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်ကြဖို့

Nov 16, 2023

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းလခနှင့် အဆောင်လခများကို uabpay ဖြင့်အလွယ်တကူ ပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ 🎉 (ယခုပညာသင်နှစ်တွင် ပထမနှစ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို...

View more

[REQUEST FOR PROPOSAL] RESEARCH STUDY:…

Aug 10, 2021

The Support to Higher Education in the ASEAN Region (SHARE)...

View more

၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ…

Jul 6, 2021

ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ တွင် လူတွေ့...

View more

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက်…

Apr 26, 2021

PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း PhD...

View more

ပါရဂူ (PhD) သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း

Mar 25, 2021

ပါရဂူ (PhD) သင်တန်းသားများ ခေါ်ယူခြင်း YU PhD...

View more

Stakeholders Consultation Workshop for the…

Jan 22, 2021

Stakeholders Consultation Workshop for the Development of a Master’s Degree...

View more

Workshop on Decision Making Level…

Jan 21, 2021

Workshop on Decision Making Level GIS for Rural Road Development...

View more