၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း

ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ တွင် လူတွေ့ စာမေးပွဲဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Download File