အကြံပြုချက်များပေးပို့ရန် ရက်တိုးမြှင့်ခြင်း

အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅) အရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လွတ်လပ်သည့်သင်ကြားသင်ယူမူနှင့် လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း (မူကြမ်း) ကို ရေးသား ပြုစုရန် စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပြုပြင်မွမ်းမံရေးနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ရေတို၊ ရေရှည် စီမံချက်များပါဝင်သော Master Plan (၂၀၁၈-၂၀၃၀) နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက် တစ်ခုဖြစ်သောရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းမူကြမ်းကို ရေးဆွဲပြုစုနိုင်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်းမူကြမ်းကို www.uy.edu.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။

အဆိုပါ မူကြမ်းအပေါ် ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ ပညာရှင်များ၊ အကျိုးစီးပွား ဆက်စပ်မှုရှိသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများထံမှ အကြံပြုချက်များကို (၁၄-၆-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်သောရက်အား (၁၅-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်ထား၍ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

 

အကြံပြုချက်များကို အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့နိုင်ပါသည်-
(၁) စာတိုက်မှ ပေးပို့ပါက – အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
စာတိုက်သေတ္တာအမှတ် – ၁၁၀၄၁
(၂) Email မှ ပေးပို့ပါက – international@uy.edu.mm
(၃) Online မှ ပေးပို့ပါက – www.uy.edu.mm
(၄) ထို့အပြင် ဘာသာရပ်ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များမှ တစ်ဆင့်လည်းပေးပို့နိုင်ပါသည်။

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်