ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမှုထမ်းများအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ကာလအတွင်း ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ အမှုထမ်းများ သက်သာ ချောင်ချိရေးအတွက် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ပါမောက္ခချုပ်မှ ပေးအပ်ခြင်း