နိုင်ငံတကာ Holocaust နေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား

၂၀၂၀ နိုင်ငံတကာ Holocaust နေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ ၃၀ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝိဇ္ဇာခန်းမတွင် ကျင်းပသည်။