ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အကြို အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် စာအုပ်ပြပွဲနှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော်

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်အကြို အထိမ်းအမှတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက် စာအုပ်ပြပွဲနှင့် စာအုပ်စျေးရောင်းပွဲတော် ၅-၁၂-၂၀၁၉ မှ ၈-၁၂-၂၀၁၉ ထိ