Third Year (Honours)

တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ် မြန်မာစာ (ပထမနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၅၂၀၁ စကားပြေ

မ – ၅၂၀၂ ဂီတစာပေ

မ – ၅၂၀၃ ရသ/ စာပေသဘောတရား၊ စာပေဝေဖန်ရေး

မ – ၅၂၀၄ ဘာသာစကား (၁)

မ – ၅၂၀၅ ဘာသာစကား (၂)

မ – ၅၂၀၆ ဘာသာစကား (၃)

တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မဟာဝိဇ္ဇာအရည်အချင်းစစ် မြန်မာစာ (ဒုတိယနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၅၂၀၇ စကားပြေ (၂)

မ – ၅၂၀၈ ဂီတစာပေ

မ – ၅၂၀၉ ရသ/ စာပေသဘောတရား၊ စာပေဝေဖန်ရေး (၂)

မ – ၅၂၁၀ ဘာသာစကား (၄)

မ – ၅၂၁၁ ဘာသာစကား (၅)

မ – ၅၂၁၂ ဘာသာစကား (၆)