Third Year

တတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (ပထမနှစ်၀က် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၃၁၀၁ ၀တ္တု (၁)
မ – ၃၁၀၂ ကဗျာ (၁)
မ – ၃၁၀၃ ဘာသာစကား (၁)
မ – ၃၁၀၄ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၁)
မ – ၃၁၀၅ စာပေသဘောတရား

တတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (ဒုတိယနှစ်၀က် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၃၁၀၆ ၀တ္တု (၂)
မ – ၃၁၀၇ ကဗျာ (၂)
မ – ၃၁၀၈ ဘာသာစကား (၂)
မ – ၃၁၀၉ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၂)
မ – ၃၁၁၀ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်