Second Year (Honours)

ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာ (ပထမနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၄၂၀၁ ဝတ္တု

မ – ၄၂၀၂ ပျို့

မ – ၄၂၀၃ ဘာသာစကား (၁)

မ – ၄၂၀၄ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၁)

မ – ၄၂၀၅ သုတေသနနည်းပညာ၊ မြန်မာဒေသိယစကားများ (၁)

ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာ(ဒုတိယနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၄၂၀၆ ပြဇာတ်

မ – ၄၂၀၇ ဇာတိမာန်စာပေ

မ – ၄၂၀၈ ဘာသာစကား (၂)

မ – ၄၂၀၉ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၂)

မ – ၄၂၁၀ သုတေသနနည်းပညာ၊ မြန်မာဒေသိယစကားများ (၂)