MA

မဟာဝိဇ္ဇာ ပထမနှစ်၊ မြန်မာစာ (ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ)

မ – ၆၁၁ မြန်မာစကားပြေ

မ – ၆၁၂ မြန်မာကဗျာ

မ – ၆၁၃ ရှေးဟောင်းစာ

မ – ၆၁၄ ဘာသာဗေဒ

မဟာဝိဇ္ဇာ ပထမနှစ်၊ မြန်မာစာ (ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ)

မ – ၆၂၁ မြန်မာစကားပြေ

မ – ၆၂၂ မြန်မာကဗျာ

မ – ၆၂၃ ရှေးဟောင်းစာ

မ – ၆၂၄ ဘာသာဗေဒ (၂)

မဟာဝိဇ္ဇာ ဒုတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (စာပေ) (ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ)

မ – ၆၃၁ ရသစကားပြေ

မ – ၆၃၂ သုတ၊ ရသ စကားပြေ

မ – ၆၃၃ ရှေးစကားပြေ

မ – ၆၃၄ ခေတ်ကဗျာ

မဟာဝိဇ္ဇာ ဒုတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (ဘာသာ) (ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ)

မ – ၆၃၁ ရှေးဟောင်းစာ

မ – ၆၃၂ မွန်ကျောက်စာ

မ – ၆၃၃ ဘာသာဗေဒ (၃)

မ – ၆၃၄ ဘာသာဗေဒ (၄)