First Year (Honours)

ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာ (ပထမနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၃၂၀၁ ဝတ္တု (၁)

မ – ၃၂၀၂ ကဗျာ (၁)

မ – ၃၂၀၃ ဘာသာစကား (၁)

မ – ၃၂၀၄ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၁)

မ – ၃၂၀၅ စာပေသဘောတရား

ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာ (ဒုတိယနှစ်ဝက် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၃၂၀၆ ဝတ္တု (၂)

မ – ၃၂၀၇ ကဗျာ (၂)

မ – ၃၂၀၈ ဘာသာစကား (၂)

မ – ၃၂၀၉ ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ (၂)

မ – ၃၂၁၀ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်