ဇုန္အလိုက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေပါင္းစံု (အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး) ဇုန္အလိုက္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ ညေန၃ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သထံုလမ္းရွိ တကၠသိုလ္မ်ားေဘာလံုးကြင္း၌ က်င္းပသည္။