စာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ

လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရး စီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၆၂၀ အကူအညီေပးေရး

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရသို႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရးစီမံခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း ၆၂၀ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စာခြၽန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ဇြန္​လ (၁) ရက္​​ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ႐ုံးအမွတ္(၁) အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro Maruyama ႏွင့္ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရးစီမံ ခ်က္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း၆၂၀ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စာခြၽန္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အစိုးရကိုယ္စား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro Maruyama တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ စာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ သည္။