ဈေးနှုန်းတင်သွင်းလွှာ(တင်ဒါ)ခေါ်ယူခြင်း

Date posted: Monday, May 6th, 2019

၁။         ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း (ဒုတိယပညာသင်ကာလ) နှင့် ဘွဲ့လွန် သင်တန်း (ပထမပညာသင်ကာလ) အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အမျိုးသားဆောင် (ကေတုမတီဆောင် (A))

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပဋိညာဉ်စာတမ်း (မူကြမ်း)အပေါ် အကြံပြုချက်များတောင်းခံခြင်း

Date posted: Wednesday, April 3rd, 2019

အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) နှင့် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၅) အရ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် လွတ်လပ်သည့်သင်ကြားသင်ယူမူနှင့် လွတ်လပ်စွာစီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ရန် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပဋိညာဉ်စာတမ်း (မူကြမ်း) ကို ရေးသားပြုစုရန်

ကြေညာချက်

Date posted: Wednesday, March 20th, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ  ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် တင်ဒါပုံစံတစ်စောင် လျှင် သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားဖြင့် ဘဏ္ဍာဌာနသို့ ပေးသွင်း၍

ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း

Date posted: Friday, March 8th, 2019

ရက်စွဲ-  ၂၀၁၉ခုနှစ် မတ်လ (၈)ရက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် Master Plan အရတည်ဆောက်မည့် အဆောက်အဦ အသစ် (၄) ခု (Student Hub, University